Vizyon - Misyon

  • Müşterisine değer verir, saygı duyar.
  • Verdiği hizmetin tam sorumluluğunu taşır. Müşterisiyle devamlı, hızlı ve sağlıklı ilişki kurar.
  • Müşterilerine sadece yapabileceği sözü verir,her defasında verdiği sözden fazlasını gerçekleştirir.
  • Yeni müşterilerini kazanmak için, mevcut müşterilerinin mutluluğunu devam ettirmenin öncelik taşıdığını bilir.
  • Müşterisine verdiği hizmette hem tedbirli hem de iş bitiricidir.
  • Müşterisine devamlı yüksek kalitede ve organize hizmet vermeyi ilke edinmiştir.
  • Müşterisinin acil işlerine öncelik verir.
  • Hizmette kaliteden hiçbir şart altında taviz vermez,
 
Amaç ve ana hedef bildirgelerimizde yer alan ilkelerimize sadık kalarak, gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için sarf edilmesi gereken çabanın bilincindeyiz. Şirket politikalarımız, kalite, çevre, teknik, emniyet, sosyal sorumluluk ve insan kaynakları ve etik anlayışı ile ilgili yenilik ve gelişmelere uygun şekilde oluşturulacaktır.

Siyahi turizm ; etik anlayışını aşağıdaki başlıklar altında belirlenmiş  ana prensipler doğrultusunda uygulamaktadır.

Dürüstlük; Hizmet süreçlerinde, söz ve eylem arasındaki tutarlılık ve şeffaflığın sağlanarak, kurumsal çıkarların, her zaman kişisel çıkarların önünde olması amaçlanır. 

Güvenilirlik; Kurumsal yönetimin temelinde güvenin yattığının bilinciyle, açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, hizmetlerini tam zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda yerine getirir.

Tarafsızlık; Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle önyargılı yaklaşım içinde bulunmaz, hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz.

İletişim; İletişimin bir kurumu başarıya götüren en önemli unsurlardan biri olduğunun bilincindedir. İş ortakları, iç ve dış müşterileri ile işbirliği yaparken, iletişim ağından etkili biçimde yararlanarak bilgi ve fikirleri açık şekilde paylaşır.

Yeniliklere Açık Olmak; olabilecek değişimleri önceden saptama olarak gelişmelere hazırlıklı olmayı hedefler.

Gizlilik; İş ortakları ve çalışanları ile ilgili özel bilgi ve işlem ayrıntılarını, yasaların izin verdiği merciler dışında, onay almaksızın hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşmaz.